Sušenie, čistenie

Naše zariadenie, ktoré vyhovuje najvyšším kvalitatívnym požiadavkám sa skladá z podávacieho systému, predčističky, finálnej čističky, cyklónového odlučovača prachu, korčekového elevátora, redlera, atď. Všetky tieto zariadenia sú potrebné k tomu, aby sme našim zákazníkom mohlo garantovať najkvalitnejší tovar.

Našu unikátnu, patentom chránenú, šetrnú LAW sušičku charakterizuje jednoduchá, bezpečná a spoľahlivá prevádzka, čo zabezpečuje prvotriedny finálny produkt s rovnomernou vlhkosťou.

Nevyhnutnou podmienkou kvalitného produktu je čistota. Čistenie s adekvátnou účinnosťou vo veľkej miere ovplyvňuje trhovú hodnotu jednotlivých produktov. MAROT čističky a triediace zariadenia vytriedia špinu a hrubé znečistenia z obilniny, slnečnice a kukurice. Pomocou triediaceho systému vieme zabezpečiť aj to, aby našim klientom boli doručené semienka rovnakého rozmeru.

Skladovanie

Vďaka neustálemu rozvoju naša firma je schopná uskladňovať čoraz väčšie množstvo obilnín a iných produktov. Naše sklady na Európskej úrovni boli vybudované v rôznych štýloch. Niektoré z nich sú uzavreté, zabudované ložné plochy, ale je tu aj možnosť vonkajšieho uskladnenia, ktorá je pokrytá dlažbou a je vynikajúca na uskladnenie tovaru zabaleného do Big Bagu.

Vykladanie a nakladanie obilnín a iných produktov sa uskutočňuje mobilnými náradiami. Hmotnosť tovaru je meraná pomocou kalibrovanej váhy.

Balenie

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme viaceré druhy balenia; balenie do Big Bagov a papierových vriec. Poľnohospodárske produkty balíme do 700-1000 kg-ových Big Bagov. Kapacita papierových vriec je 15-30 kg. Vrece, ak to zákazník žiada, môžeme vybaviť štítkom.

Balenie sa uskutočňuje podľa baliacich pravidiel medzinárodnej prepravy tovaru.

Prístav

5 km od našej prevádzky sa nachádza Dunajský prístav a preto máme možnosť aj na prijatie vlečného člna. Na žiadosť našich zákazníkov vieme zabezpečiť vykládku a nakládku od vlečného člna až po sklad a naopak.

Námezdná práca

Žitný ostrov je zásobárňou Slovenska. Na jeho území sa nachádzajú veľmi kvalitné orné pôdy. Avšak, aby sme mohli pestovať rastliny vysokej kvality musíme sa adekvátne starať o pôdu počas celého roka.

Naša firma prijíma akúkoľvek námezdnú prácu, ktorá zabezpečuje obsiahlu kultiváciu pôdy. Náš moderný strojový park umožňuje vykonanie pôdnych prác potrebných na pestovanie plodín od orania až po zber. Našim cieľom je, aby naši zákazníci dostali kvalitnú, rýchlu a presnú prácu, za ktorú potom pôda bude vďačná.

Preprava

Máme k dispozícii osem vlastných kamiónov pomocou ktorých sme schopní prepraviť tovar nielen v rámci Slovenska, ale aj po celej Európe. Naše kamióny slúžia predovšetkým pre vlastnú klientelu. Takto vieme garantovať úplnú flexibilitu a dodržanie lehôt. Našim cieľom je zabezpečiť skladovanie tovaru tak, aby naši zákazníci mali k dispozícii vždy iba toľko tovaru, koľko práve potrebujú. Samozrejme k tomu je nevyhnutné, aby sme prepravu uskutočnili vždy v dohodnutom termíne.