Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
cover-image-npk
circle Produkty
circle Produkty
FertiSun NPK 10-10-18 (2 MgO-12.5 SO3) FertiSun NPK 6-12-24 + (2 MgO-12.5 SO3) FertiSun NPK 8-16-24 + (2 MgO-12.5 SO3) FertiSun NPK 10-16-20 + (2 MgO-7.5 SO3) FertiSun NPK 10-15-12 + (2 MgO-10 SO3) FertiSun NPK 10-18-18 + (2 MgO-5 SO3) FertiSun NPK 10-20-10 + (3 MgO-10 SO3) FertiSun NPK 12-18-12 + (2 MgO-10 SO3) FertiSun NPK 0-9-30 + (0 MgO-15 SO3) FertiSun NPK 15-15-15 + (3 MgO-7 SO3) FertiSun NPK 6-26-30 + (2 MgO-1 SO3) FertiSun NPK 5-15-22 + (2 MgO-12.5 SO3) FertiSun NPK 5-17-30 + (2 MgO-7.5 SO3) FertiSun NPK 9-23-23 FertiSun NPK 8-24-24 FertiSun NPK 10-21-17 FertiSun S NPK 16-16-12 + 6S FertiSun S NPK 15-15-15 + 5S FertiSun S+ NPK 13-13-13 + 10S FertiSun S+ NPK 14-8-9 + 14S FertiSun S+ NPK 10-13-15 + 10S FertiSun S NP 19-26 + 6S FertiSun S NP 20-21 + 7S FertiSun S NP 21-15 + 9S FertiSun S + NP 17-15 + 14S FertiSun S + NP 16-26 + 10S MAP 12N 52P DAP 18N 46P Draselná soľ 60% KCL FertiSun NPK 5-12-22 FertiSun NPK 5-16-20 FertiSun NPK 5-15-25 FertiSun NPK 10-20-20 FertiSun NPK 20-10-10 FertiSun NP 20-20 FertiSun NP 20-12 FertiSun NPK 3-15-42 FertiSun NPK 4-15-20 FertiSun NPK 4-17-40 FertiSun NPK 4-20-36 FertiSun NPK 5-10-25 FertiSun NPK 5-15-20 FertiSun NPK 5-18-25 FertiSun NPK 6-12-24 FertiSun NPK 7-14-21 FertiSun NPK 7-21-21 FertiSun NPK 8-6-28 FertiSun NPK 8-8-34 FertiSun NPK 8-16-21 FertiSun NPK 8-25-25 FertiSun NPK 8-26-24 FertiSun NPK 8-26-26 FertiSun NPK 8-36-18 FertiSun NPK 9-8-23 FertiSun NPK 9-24-24 FertiSun NPK 10-20-25 FertiSun NPK 10-20-30 FertiSun NPK 10-21-24 FertiSun NPK 12-12-17 FertiSun NPK 12-15-10 FertiSun NPK 12-15-15 FertiSun NPK 12-15-24 FertiSun NPK 12-20-20 FertiSun NPK 14-5-25 FertiSun NPK 14-10-20 FertiSun NPK 14-24-11 FertiSun NPK 15-5-12 FertiSun NPK 15-16-15 FertiSun NPK 15-25-5 FertiSun NPK 16-16-16 FertiSun NPK 16-20-10 FertiSun NPK 17-5-18 FertiSun NPK 20-5-10 FertiSun NPK 20-15-5 FertiSun NPK 20-20-10 FertiSun NP 12-20 +4S FertiSun NP 20-20 +2S FertiSun PK 6-40 FertiSun PK 9-30 FertiSun PK 12-18 FertiSun PK 20-14 FertiSun PK 32-23 FertiSun PK 6-45
Späť
npk-logo

NPK

Cieľom každého pestovateľa je vybrať si čo najvhodnejšie priemyselné hnojivo pre svoje pôdnoklimatické podmienky a pestované plodiny. Pri výbere hnojiva treba zohľadniť jeho zloženie a formu, pri ktorej pestovateľ môže očakávať najlepšie výsledky. Trh poskytuje obrovskú škálu priemyselných hnojív s rozdielnymi pomermi v zastúpení hlavných makroprvkov a aj s obsahom mikroelementov, avšak hnojivá s technológiou „bulk blending" poskytujú niečo navyše

S „bulk blending" technológiou vyrobené hnojivá a ich zložky sú v oddelených časticiach resp. granuliach, ktoré sa môžu pružne aplikovať v premenlivom zložení podľa požiadaviek pôdy a rastlín. Pomocou uvedeného postupu je výroba schopná vďaka špičkovej technológii promptne reagovať na požiadavky zákazníkov, ktoré zohľadňujú aj dané pôdno-klimatické podmienky a nákladovo efektívne hospodárenie. Technológia výroby je založená na modernej, presnej a precíznej počítačom riadenej výrobnej linke.

Prečo je pre Vás najlepšia voľba hnojivo FERTISUN NPK vyrobené technológiou „bulkblending”?

• Flexibilné a variabilné zloženie jednotlivých makro- a mikroprvkov zabezpečuje harmonickú výživu pestovaných plodín.

• Voľbou hnojív FERTISUN NPK zabezpečujeme moderné a zároveň najhospodárnejšie pestovateľské riešenie šetrné k životnému prostrediu, ktoré sa opiera a odborné poradenstvo v oblasti pestovania rastlín, ktoré vychádza z analýzy pôdy a rastlinného materiálu, na základe ktorého sa unikátnou technológiou vyrobí hnojivo šité na mieru presne zohľadňujúce vaše požiadavky. Takto nedochádza k neekonomickému „rozhadzovaniu“ hnojív, len toľko sa aplikuje, koľko sa v skutočnosti aj využije.

• Výber vhodných komponentov a surovín spolu s unikátnou technológiou sú zárukou vysokej kvality finálnej produkcie s výbornými fyzikálnymi vlastnosťami s rovnomernou a veľmi dobrou aplikovateľnosťou zabezpečujúcou vyrovnaný vývoj pestovaných plodín

npk-image npk-image

• V porovnaní s komplexnými hnojivami nenastáva chemická reakcia, ktorá napr. negatívne ovplyvňuje mikroelementy a môže viesť k zhoršeniu ich prijateľnosti.

• Poskytnutá odborná podpora je zárukou pohodlia našich partnerov, počnúc odborným poradenstvom a vypracovaním metodík a plánov hnojenia až po precíznu technológiu výroby, skladovanie nevynímajúc rýchlu logistiku.

• Vyrábame hnojivá adaptované a určené predovšetkým do našich pôdno-klimatických podmienok, pričom kontrolu kvality našich výrobkov prevádzame nielen v našich laboratóriách, ale aj v akreditovaných laboratóriách, s ktorými spolupracujeme niekoľko rokov.

pdf-icon Stiahnúť
etiketu