Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
17904067 403968546650856 9202814608935931049 N Top Agro 2017/2018 - PD Veľké Kosihy – po štrukturálnych zmenách dôraz aj na služby 03. decembra 2018

PD Veľké Kosihy – po štrukturálnych zmenách dôraz aj na služby

Samostatná história Poľnohospodárskeho družstva Veľké Kosihy sa začala písať po roku 1990, keď ružstvo v južnej časti Žitného ostrova vystúpilo zo spoločného zväzku štyroch JRD (Čičov, Klížska Nemá, Trávnik, Veľké Kosihy), aby sa pokúsilo vlastnými silami čeliť výzvam a nástrahám v nových podmienkach voľného trhu. Tradičná výrobná štruktúra so živočíšnou a rastlinnou výrobou sa postupne javila ako záťaž, čo viedlo najprv k obmedzeniu a neskoršie aj k zrušeniu živočíšnej výroby.

Zásadnejšie zmeny vo výrobnej štruktúre a v hospodárení nastali v roku 2012 po vstupe nového strategického partnera do majiteľskej štruktúry družstva: Ing. Jozef Bartalos, konateľ spoločnosti Sunflower, získal v nej majoritný podiel. Sunflower je obchodná firma poskytujúca služby svojim partnerom – od dodávania umelých hnojív aj podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov cez výkup a skladovanie úrody po sušenie, balenie a predaj. Nové vedenie naordinovalo hneď opatrenia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili smerovanie a chod družstva. Najprv úplne zrušili pozostatky chátrajúcej živočíšnej výroby, aby sa zbavili neúnosnej straty, reorganizovali a zúžili štruktúru rastlinnej výroby, kde z tradičných poľných odvetví ostalo len pestovanie pšenice tvrdej, tzv. durumky, kukurice a pásikavej slnečnice. Zároveň sa začali prípravy na rozvoj služieb v podobe obnovy a rozvoja skladovacích kapacít, sušenia a čistenia ako aj balenia poľnohospodárskych produktov.

„Ako samostatná organizačná jednotka patriaca do skupiny podnikov Sunflower v súčasnosti hospodárime na 800 ha bez živočíšnej výroby. V rámci poľnej výroby pestujeme tvrdú pšenicu na 300 ha, pásikavú slnečnicu na 150 ha a na ostatnej ploche kukuricu,“ informujú o súčasnej skladbe osevnej štruktúry Štefan Szendi, predseda družstva a Ing. Arpád Őry, vedúci rastlinnej výroby. Zároveň dodávajú, že túto štruktúru sa snažia vždy prispôsobiť aktuálnej situácii na trhu. „Kolegovia z obchodnej spoločnosti Sunflower priniesli aj do našej činnosti a hospodárenia nové pohľady, preto v rámci partnerskej spolupráce kladieme dôraz aj na dobudovanie skladovacích kapacít a kvalitných služieb, ktoré sú druhým oporným bodom nášho hospodárenia,“ dopĺňa informácie predseda družstva.

V záujme naplnenia týchto zámerov v ostatných rokoch na bývalom hospodárskom dvore pribudli nové skladové kapacity na vyše 30-tisíc ton, kde dokážu uskladniť a spracovať vlastnú ako aj nakúpenú úrodu vlastnou sušičkou a čističkou. Zároveň prevádzkujú aj miešačku umelých hnojív, ktorá dokáže namiešať presné dávky podľa receptúr a požiadaviek zákazníkov. V ponuke umelých hnojív popri sypkých materiáloch a kvapalných hnojív v rôznom zložení dovážajú a predávajú aj špeciálne fermentované hnojivo z hydinového trusu, ktoré zodpovedá špeciálnym požiadavkám pestovateľov. Predstaviteľka Sunfloweru JUDr. Ing. Bernadett Bodó Bartalos pripomína, že okrem toho do prevádzky uviedli aj baliaci stroj, ktorý dokáže zabaliť semená plodín – v súčasnosti slnečnice – do 5 a 25-kilogramových vreciek. Samozrejme, balia sa produkty aj do big-bag obalov hlavne pri dodávkach umelých hnojív. K vybaveniu skladov a služieb patria aj moderné nakladacie stroje, 3 teleskopické a jeden kĺbový nakladač.

Nové pohľady sa v družstve snažia uplatňovať aj v tradičnej poľnej výrobe, kde z dôvodu racionalizácie, hospodárnosti a efektívnosti pristúpili k minimalizačnému obrábaniu pôdy. Arpád Őry vysvetľuje dôvody prechodu na túto technológiu: v dôsledku každoročnej orby v predchádzajúcom období vznikla na väčšine ornej pôdy tvrdá vrstva v podorničí, ktorú sa snažia postupne prerušiť hlbokým podrývaním a zároveň ďalšími procesmi zabezpečiť maximálne udržanie vody v pôde. „Náš kataster je známy tým, že z hľadiska dažďov je akoby zakliaty. Dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že aj keď v susedných obciach prší, u nás nepadne ani kvapka, “konštatuje vedúci výroby a prízvukuje, že táto technológia im nielen znížila výrobné náklady, ale popri kvalitnej výžive prispela aj zvýšeniu hektárových úrod. Bez živočíšnej výroby a teda bez vlastného kravského hnoja sa im to darí aplikovaním fermentovaného slepačieho trusu, ktorý Sunflower dováža z Maďarska a predáva na našom trhu pod názvom Biofer. Tento produkt nielen zlepšuje obsah humusu v pôde a hospodárenie s vodou, ale oproti kravskému hnoju – keďže je fermentovaný – nezvyšuje ani zaburinenosť.

Radikálna reštrukturalizácia a vzájomne previazaná spolupráca so strategickým partnerom prinášajú poľnohospodárom vo Veľkých Kosihách stabilizáciu hospodárenia a sľubné predpoklady ďalšieho rozvoja výroby a služieb. Tie boli aj budú základom úspešného napredovanie aj v nových podmienkach.

Späť